top of page

GMD of Globaal Medisch Dossier

Het Globaal Medisch Dossier of GMD bundelt al uw relevante medische gegevens (zoals voorgeschiedenis, medicatie, vaccins, heelkundige ingrepen, …)

Met een GMD laat u weten aan uw mutualiteit wie uw vaste praktijk is.

Zo geniet u van een vermindering op het remgeld voor een raadpleging in onze praktijk.

Het is van geen belang wie van de artsen uw GMD registreert, de voorwaarden gelden bij allen en betekenen geenszins dat u steeds bij dezelfde arts dient te consulteren.

Het GMD wordt jaarlijks verlengd.

Attesten

Hoe krijg ik een attest/voorschrift?

  • Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging en niet telefonisch. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe.

  • Attesten voor een sportclub en en gezondheidsattesten kunnen enkel afgeleverd worden na een medisch onderzoek, dit ivm medische aansprakelijkheid.

  • Voor een afwezigheidsattest op school of het werk dient u de eerste dag van uw afwezigheid te komen.

  • Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het ons daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

  • We begrijpen wel dat u soms onverwachts een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende voorschriften aan de arts.

Hoe laat ik een document invullen?

  • Formulieren om in te vullen vereisen dikwijls dat U op consultatie komt.

  • Voor een vlotte verwerking vult u reeds zoveel mogelijk gegevens in; zeker uw naam en de U bekende datums (bv begin van werkonbekwaamheid, datum van een ongeval …)

bottom of page